title PRIVACY STATEMENT

Privacy statement IKSOPAR

IKSOPAR neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst.


Verwerkingsregister IKSOPAR


Doel:                                   
Dienstverlening, Facturatie

 

Gegevens:                        

NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, benodigde gegevens voor dienstverlening

Grondslag:                        

Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn:              

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

IKSOPAR heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Recht op Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij IKSOPAR zijn vastgesteld, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Recht op wijziging

U kunt verzoeken dat IKSOPAR uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Ook heeft u daarnaast, onder voorwaarden, het recht om IKSOPAR te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van IKSOPAR te verkrijgen om over te dragen.

 

Mocht u nog vragen hebben, verzoeken in willen dienen of een klacht hebben over de manier waarop IKSOPAR uw gegevens verwerkt dan kan dit op email adres: info@iksopar.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

right bottom